Chumash

Speaker Filter Box:
Va'eira Kiddush Hashem-Tzefardea Rabbi Avi Haber 40 min
Vayakel Din Onesh B'Shabbos 5774 Rabbi Avi Haber 36 min
Vayakhail 5775 Haavarah lilav yatzas, Nesi'im, Mishkan and Shabbos Rabbi Avi Haber 45 min
Vayakhail 5776 - Nashim Binyan Bais HaMikdash And Z'man G'rama Rabbi Avi Haber 36 min
Vayakhel 5773 Rabbi Avi Haber 50 min
Vayechi 5773 Rabbi Avi Haber 45 min
Vayechi 5777 -Yaakov Lo Mais Rabbi Avi Haber 33 min
Vayechi Kiddushin, Neshikas Hamess, Embalming Rabbi Avi Haber 37 min
Vayechi part 1 Lo Yasur Shevet Mi'hudah 5774 Rabbi Avi Haber 41 min
Vayeira 5775 (Basar Bechalav) Rabbi Avi Haber 42 min
Vayeira 5776 - Is Yishmael Zera Avraham? Rabbi Avi Haber 32 min
Vayeira 5777- is bishul and sreifah synonymous? Rabbi Avi Haber 25 min
Vayeishev 5773 Rabbi Avi Haber 41 min
Vayeitzei 5776 What is "Tefilas Arvis Reshus"? Rabbi Avi Haber 29 min
Vayera 5773 Rabbi Avi Haber 44 min
Vayera Basar B'Chalav 5774 Rabbi Avi Haber 39 min
Vayeshev Yibum bemakom Katlanis 5774 .mp3 Rabbi Avi Haber 41 min
Vayetzei Maariv Reshus 5774 Rabbi Avi Haber 38 min
Vayigash 5773 Rabbi Avi Haber 47 min
Vayigash 5777 Rabbi Avi Haber 32 min
Vayigash Shiv'im Nefesh 5774 Rabbi Avi Haber 40 min
Vayikra 5775 Shechita Bezar Rabbi Avi Haber 42 min
Vayikra 5776 - Karais at 13 or 20? Rabbi Avi Haber 38 min
Vayikra K'ilu Makriv Korban 5774 Rabbi Avi Haber 38 min
Vayishlach 5773 Rabbi Avi Haber 43 min