Chumash

Speaker Filter Box:
Vayeitzei 5773 Rabbi Dovid Katzenstein 50 min
Vayeshev 5773 Rabbi Dovid Katzenstein 52 min
Vayichei 5773 Rabbi Dovid Katzenstein 56 min
Vayikra - Karbonos and Purim Rabbi Dovid Katzenstein 85 min
Vayishlach 5773 Rabbi Dovid Katzenstein 66 min
Sefer Bereishis Ramban - 11-02-09 Plea on behalf of Sodom (1) Rabbi Eli Kerzner 3 min
Sefer Bereishis Ramban - 11-03-09 Plea on behalf of Sodom (2) Rabbi Eli Kerzner 4 min
Sefer Bereishis Ramban - 11-30-09 Rabbi Eli Kerzner 3 min
Sefer Bereishis Ramban - 12-02-09 Rabbi Eli Kerzner 6 min
Sefer Bereishis Ramban - 12-03-09 Rabbi Eli Kerzner 5 min
Sefer Bereishis Ramban - 12-24-09 Rabbi Eli Kerzner 5 min
Sefer Bereishis Ramban - 49:10 The Kingdom of Yehuda, Pt 1 12-28-09 Rabbi Eli Kerzner 5 min
Sefer Bereishis Ramban - 49:10 The Kingdom of Yehuda, Pt 2 12-29-09 Rabbi Eli Kerzner 7 min
Sefer Bereishis Ramban - 49:10 The Kingdom of Yehuda, Pt 3 12-30-09 Rabbi Eli Kerzner 7 min
Sefer Shemos Ramban - 01-11-10 Did Pharaoh Have Free Will? Rabbi Eli Kerzner 5 min
Sefer Shemos Ramban - 01-25-10 Rabbi Eli Kerzner 6 min
Sefer Shemos Ramban - 02-08-10 Rabbi Eli Kerzner 5 min
Sefer Shemos Ramban - 02-11-10 Rabbi Eli Kerzner 5 min
Sefer Shemos Ramban - 02-14-10 Rabbi Eli Kerzner 5 min
Sefer Shemos Ramban - 02-15-10 Rabbi Eli Kerzner 5 min
Sefer Shemos Ramban - 03-07-10 Rabbi Eli Kerzner 6 min
Sefer Shemos Ramban - 03-07-10 Rabbi Eli Kerzner 6 min
Sefer Shemos Ramban - Chet Ha'Egel Sin of the Golden Calf 03-03-10 Rabbi Eli Kerzner 5 min
Sefer Shemos Ramban - Chet HaEgel - Sin of the Golden Calf Pt 2 03-04-10 Rabbi Eli Kerzner 6 min
Sefer Shemos Ramban - Ta'anis Esther 02-24-10 Rabbi Eli Kerzner 5 min