Chumash

Speaker Filter Box:
Parshas Vezos HaBracha 5770 Rabbi Zvi Zimmerman 36 min
Pekudei 5768 - 2008 Rabbi Zvi Zimmerman 34 min
Pinchas 5767 - 2007 Rabbi Zvi Zimmerman 41 min
Pinchas 5768 Rabbi Zvi Zimmerman 29 min
Pinchas 5768 - 2008 Rabbi Zvi Zimmerman 39 min
Pinchas 5770 Rabbi Zvi Zimmerman 35 min
Re'eh 5768 - 2008 Rabbi Zvi Zimmerman 36 min
Re'eh 5770 Rabbi Zvi Zimmerman 41 min
Reeh 5768 Rabbi Zvi Zimmerman 33 min
Shelach 5767 - 2007 Rabbi Zvi Zimmerman 50 min
Shelach 5768 Rabbi Zvi Zimmerman 42 min
Shelach 5768 - 2008 Rabbi Zvi Zimmerman 9 min
Shelach 5770 Rabbi Zvi Zimmerman 37 min
Shemini 5767 - 2007 Rabbi Zvi Zimmerman 42 min
Shemini 5768 - 2008 Rabbi Zvi Zimmerman 38 min
Shemini 5770 Rabbi Zvi Zimmerman 37 min
Shemini 5771 Rabbi Zvi Zimmerman 17 min
Shemos 5767 - 2007 Rabbi Zvi Zimmerman 45 min
Shemos 5769 Rabbi Zvi Zimmerman 38 min
Shemos 5770 Rabbi Zvi Zimmerman 33 min
Shoftim 5768 Rabbi Zvi Zimmerman 41 min
Shoftim 5770 Rabbi Zvi Zimmerman 37 min
Tazria 5768 - 2008 Rabbi Zvi Zimmerman 41 min
Tazria 5771 Rabbi Zvi Zimmerman 32 min
Tazria-Metzora 5770 Rabbi Zvi Zimmerman 30 min