Chumash

Speaker Filter Box:
Re'eh 5770 Rabbi Zvi Zimmerman 41 min
Reeh 5768 Rabbi Zvi Zimmerman 33 min
Shelach 5767 - 2007 Rabbi Zvi Zimmerman 50 min
Shelach 5768 Rabbi Zvi Zimmerman 42 min
Shelach 5768 - 2008 Rabbi Zvi Zimmerman 9 min
Shelach 5770 Rabbi Zvi Zimmerman 37 min
Shemini 5767 - 2007 Rabbi Zvi Zimmerman 42 min
Shemini 5768 - 2008 Rabbi Zvi Zimmerman 38 min
Shemini 5770 Rabbi Zvi Zimmerman 37 min
Shemini 5771 Rabbi Zvi Zimmerman 17 min
Shemos 5767 - 2007 Rabbi Zvi Zimmerman 45 min
Shemos 5769 Rabbi Zvi Zimmerman 38 min
Shemos 5770 Rabbi Zvi Zimmerman 33 min
Shoftim 5768 Rabbi Zvi Zimmerman 41 min
Shoftim 5770 Rabbi Zvi Zimmerman 37 min
Tazria 5768 - 2008 Rabbi Zvi Zimmerman 41 min
Tazria 5771 Rabbi Zvi Zimmerman 32 min
Tazria-Metzora 5770 Rabbi Zvi Zimmerman 30 min
Tazria-Metzora 5770 Rabbi Zvi Zimmerman 30 min
Tazria-metzorah 5767 - 2007 Rabbi Zvi Zimmerman 38 min
Tazria-metzorah 5768 Rabbi Zvi Zimmerman 43 min
Terumah_2009 Rabbi Zvi Zimmerman 32 min
Tetzaveh 5767 - 2007 Rabbi Zvi Zimmerman 45 min
Tetzaveh 5768 - 2008 Rabbi Zvi Zimmerman 42 min
Tetzaveh 5770 Rabbi Zvi Zimmerman 32 min