Chumash

Speaker Filter Box:
Yisro (02) Moshe's Treatment of Yisro Rabbi Doniel Pransky 57 min
Yisro (03) What Yisro Saw - Moshe is Emes Rabbi Doniel Pransky 51 min
Yisro (04) Why Yisro was needed - Ulterior Motive of Jews Rabbi Doniel Pransky 48 min
Yisro (05) Shavous Date of Matan Torah - Har Sinai Rabbi Doniel Pransky 58 min
Yisro (06) Shavous - First 6 Days of Sivan Rabbi Doniel Pransky 56 min
Yisro (07) Shavous - Fencing off Har Sina Rabbi Doniel Pransky 53 min
Yisro (08) Shavous - The day of Matan Torah Rabbi Doniel Pransky 47 min
Yisro (09) First Two Dibros Rabbi Doniel Pransky 59 min
Yisro (10) Sins of fathers - Third Dibra - kiddush Rabbi Doniel Pransky 52 min
Yisro (11) Definition of milacha - Who is Prohibited Rabbi Doniel Pransky 35 min
Yisro (12) Fifth Through Ninth Dibros Rabbi Doniel Pransky 47 min
Yisro (13) Tenth Dibro - Fear of Hashem Rabbi Doniel Pransky 46 min
Yisro (14) Keruvim and Mizvbeach Rabbi Doniel Pransky 58 min
Zechariah (02) Chapter 2 - The Future Yerushalayim 05-27-20 Rabbi Doniel Pransky 51 min
Zechariah (03) Chapter 3 - Yehoshua Kohain Gadol 06-03-20 Rabbi Doniel Pransky 48 min
Zechariah (04) Chapter 4 - The Menorah of Zechariah 06-10-20 Rabbi Doniel Pransky 57 min
Chinuch MiParshas Korach Rabbi Gamliel Rabinowitz 31 min
Mishpatim - Shomer Shemasar Leshomer Rabbi Moshe Radner 55 min
Parshas Beshalach - Zeh Keili V'Anveihu Rabbi Moshe Radner 34 min
Parshas Bo - Bal Yirah Bal Yimotzeh Rabbi Moshe Radner 43 min
Parshas Chayei Sara- Kiddushei Kesef Rabbi Moshe Radner 39 min
Parshas Ki Sisa - Bassur V'cholov Rabbi Moshe Radner 37 min
Parshas Lech Lecha- Mila- Mitzvah Aseh Sh'hazman Grama Rabbi Moshe Radner 40 min
Parshas Pekudei - Bassur Vcholov, Maares Ayin Rabbi Moshe Radner 43 min
Parshas Tetzavah - Yadayim Sh'ain Mochichus Rabbi Moshe Radner 43 min